Har inte allt sagts om Jesus? Många religiösa men även sekulära har skrivit spaltmil om honom. Vem han är, vad han är och varför han betytt så mycket för så många.

Jesus

Än idag så tolkas han om och vem han verkligen var och hur han levde. Nu finns det nya bevis för att han varit gift och att han diskuterat att ha en kvinnlig lärjunge vid sin sida på den tiden det begav sig. Så mycket har lagts på Jesus och så mycket har sagts i hans namn. Många gånger som ett uttryck för personliga önskemål om hur man önskar att Jesus var. Allt handlar ju som vanligt om tolkningar.

För mig är Jesus levande. En person som jag tror fanns. En person som betydde mycket för många människor och som jag närmast idag kan jämföra med Nelson Mandela. En person som gjorde skillnad och som sedan fick så mycket hyllningar över hela världen. Jag är ganska säker på att om några hundra år så kommer det även att läggas på än mer värderingar av den betydelse som Mandela haft för vår planet. Många korrekta men även många nya saker för att människor behöver någon att se upp till. Någon att göra till sin frälsare och någon att tro på.

Min uppfattning är också att Jesus många gånger kidnappats av så kallade kristna som just genom att tolka honom på sitt sätt för att just få makt och kontroll över många människor. Jag är ganska övertygad om att skulle Jesus idag se hur hans namn och gärningar används i vissa sammanhang, så skulle han bli bedrövad. Vem har inte en tanke eller åsikt om Jesus?

När jag tänker på Jesus så ser jag honom som en stor själ. En som var viktig för sin tid och som verkligen gav avtryck. Vissa saker har jag svårt att tro på, men jag är övertygad om att han funnits och att han samlade människor omkring sig. Tyvärr så tror jag att hans ord sedan kommit att ges andra uttryck än vad han själv ville. Tanken på att Jesus står för kärlek, tolerans och förståelse är för mig det självklara. En som inkluderar människor och aldrig skulle komma på tanken att exkludera någon.

Vad betyder Jesus för dig? Betyder han någonting överhuvudtaget?