Omskärelse – religiös rättighet?

Är det religionsfrihet att tillåta omskärelse av små pojkar i ? Är det som Göran Rosenberg skriver i en debattartikel ett frontalangrepp på judendomen om man inte tycker att sådant hör hemma i ett civiliserat och sekulärt samhälle?

Att hänvisa till tradition och att det alltid har varit så, det håller inte anser jag. För i så fall så kan ingenting i vårt samhälle förändras om man använder sig av den argumentationsmetoden. Förre folkpartiledaren Bengt Westerberg, prästen Annika Borg (bilden) och ordföranden för Humanisterna Christer Sturmark resonerar i denna fråga på ett nyktert och sunt sätt i en debattartikel från den 2/1 2012:

Annika Borg

Vi har argumenterat för att spädbarn och småpojkar inte ska utsättas för icke-medicinskt motiverade ingrepp i sina underliv. Religiösa övertygelser eller traditioner måste vika för denna princip.

Det är orimligt att se tanken på ett förbud mot omskärelse av spädbarn och småpojkar som motiveras enbart av symboliska skäl som ett stormangrepp på religionsfriheten. Religionsfrihet innebär inte att allt är tillåtet. Friheten att utöva sin religion gäller inom de ramar som den sekulära staten fastställer.

Påfallande i diskussionen har varit att synsätten inom judendomen har kommit att helt dominera. Småpojkar som omskärs i den muslimska kontexten har därför blivit dubbelt osynliggjorda. Det rör sig om lite äldre småpojkar, mer medvetna men utan rätt att få välja.

Det enda rimliga är att den som önskar göra detta ingrepp gör det efter eget val i vuxen ålder.

Att just religionen ska stå över de sekulariserade samhällets lagar, det är någonting som jag har väldigt svårt för. Detta med omskärelse finns inte bara i judendomen utan praktiseras även inom islam på sina håll. I Sverige omskärs varje år ett fyrtiotal judiska pojkar, samt närmare tre tusen muslimska pojkar. [Källa]

Religionsfrihet innebär inte, precis som skribenterna skriver att allt är tillåtet. Var finns valfriheten för de som blir omskurna?

Debatten har fortsatt under hela januari i bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Kyrkans Tidning och har varit så infekterad inom Svenska kyrkan att prästen Anna Karin Hammar skrivit till Domkapitlet i Stockholm stift där hon ifrågasätter Annika Borgs ställningstagande:

Kan en präst i Svenska kyrkan förespråka ett förbud av omskärelse mot pojkar eller ställa sig bakom idén om ett sekulärt samhälle?

Anna Ekström tar i så hon nästan sprickerNewsmill i ämnet. Hon jämför på fullaste allvar förslaget med majoritetssamhällets socialiseringsåtgärder, negativa erfarenheter av skolan, små barn som gråtande lämnas på dagis och till och med barn som döps gråtande. Här är det ju lätt att falla in i samma brutaliseringsargumentation som Ekström tar till, men jag låter bli. Återigen kan jag bara använda det argument som jag anser rimligt och det handlar inte om något jude- eller islamhat från min sida. Att skära i ett barn utan att de själva får välja, det är så i grunden fundamentalt fel och det kan ingen tradition eller religionsargument ändra på i mitt sätt att se på oss människor.

Relaterat:
Kyrkans Tidning – Kristna och judar gör uttalande om omskärelse
Svenska Dagbladet – “Vi tar ställning för barnet”
Kyrkans Tidning – Till försvar för den sekulära staten

Andra bloggar i samma ämne
Anna Karin Hammar – Teologifestivalens blogg – Rätten till identitet
Certatio – Är det inte själva poängen med en intoleransutredare?
Germunds blogg – Omskärelse på barn är övergrepp…
Jan Sjöbergs blogg – Omskärelse
Humanistbloggen – Argument för omskärelse: det judiska perspektivet
Hans Iwan Bratt – Judarnas bibel kräver inte omskärelse

Läs även andra bloggares åsikter om omskärelse, religionsfrihet, judendomen, islam, religion, intressant?

3 svar till “Omskärelse – religiös rättighet?”

  1. Kan inte staten muta muslimska föräldrar att vänta, sen få gratis omskärelser då pojken är 16 år?
    Jag betalar gärna skattepengar för ett sådant ändanmål! fastän jag inte tror på Gud.
    Min erfarenhet säger mig att många muslimer är väldigt påverkbara till skillnad från judarna!
    Om man studerar Somalierna i Sverige så har flertalet upphört att ta sina flickor till hemlandet för omskärelser just pga svensk lag!

Kommentarsfunktionen är stängd.