Många länder i Afrika är väldigt intoleranta och rädda för människor som älskar någon av samma kön. På många platser så fängslas man och till och med dödsstraff tillämpas på vissa ställen.

Nu har Nigeria och dess senat beslutat om hårdare tag mot homosexuella. Häromdagen så rapporterades det att galningen i Zimbabwe Robert Mugabe kallat Storbritanniens biståndspolicy för satanisk eftersom den ställer krav på respekt för HBT-personers rättigheter som en del av policyn.

I Uganda finns det återigen starka krafter som vill stoppa homosexuella relationer. Tidigare i år så mördades en HBT-aktivist och seriösa diskussioner fanns för att införa dödsstraff och så kallade kristna fortsätter den kampen tillsammans med ditresta amerikanska konservativa kristna. Allt i den kristna kärlekens namn, eller?

Mauretanien och Sudan har dödsstraff för att man är homosexuell. Zambia och Kamerun har också hårda lagar gentemot homosexuella där långa fängelsestraff inte är ovanliga för människor som har relationer med andra av samma kön. Jag vill påstå att tolerans och förståelse stoppas upp av bokstavskristna som hamrar in sitt budskap på människor som varken kan läsa eller skriva. Dessa så kallade Guds män är auktoritära och säger att det är på ett sätt vilket många tar för sanningen. Utbildning och kunskap saknas hos många vilket gör att homofobin biter sig fast i länder där utbildningsnivån är låg.

Som om inte det vore nog så finns det i vissa delar av Somalia och nu aktuella Nigeria provinser där man idag tillämpar dödsstraff mot homosexuella. I Afrika är homosexuella handlingar straffbart i över 30 länder idag.

Det är sorglig läsning, både att googla i ämnet och se på kartan ovan. Sydafrika är det lysande undantaget och förhoppningsvis så kommer kärleken även att segra i fler afrikanska länder.