I min hemstad Uppsala så kommer det att nu finnas en utställning med namnet Hedersrelaterat våld.

I en första blick så tror man ju då att det ska handla om människor som tvingas in i saker mot sin vilja, men tänk så fel man kan ha.

Utställningen har mage att jämställa misshandel i landet med hedersvåld! De talar på fullaste allvar om för oss att det minsann finns svenskt hedersvåld! Tala om att vara politisk korrekta och rent av dåraktiga. Jag får en fadd smak i munnen eftersom jag tror mig veta vad hedersvåld alltid stått för tidigare.

För mig är hedersvåld något som en grupp eller familj tar till för att upprätta sin så kallade heder eller sitt anseende i samhället. Hedersrelaterat våld skiljer sig från annat våld, genom det att en hel släkt står bakom våldet och att våldet är accepterat i hela familjen/släkten och till och med kan uppmuntras.

Det finns inget som heter svenskt hedersvåld! Att vara alltför politiskt korrekta skapar en situation där myndigheter accepterar vissa muslimers snedvrida syn på den jämställdhet som vi lyckats bygga upp i detta land.

Att ens använda sig av termen “Svensk hedersvåld” visar på hur långt vissa svenskar är villiga att gå för rädslan att bli kallade för islamofober. Det är beklagligt att en del av de mer radikala muslimerna har en gräddfil i vårt samhälle eftersom deras tro aldrig har utmynnat i ett demokratisk samhälle. Var finns det exempel i historien på att islam och demokrati går hand i hand?

Jag är bedrövad över begreppen.

Relaterat:
No size fits all – Tio år efter Fadime, hedersvåldet förminskas i Uppsala
Nordic Dervish – Kulturrelativism på svenska
Sakine Madon – Fredens Hus i Uppsala försöker slå rekord i idioti samt Nej, barnaga är inte hedersvåld.
Bahareh Andersson – Kulturrelativister jämför barnaga med hedersvåld.