Eld och vatten
Sol och måne
Dag och natt
Sök och du skall finna
Jag är vägen, sanningen och livet

Följ den gyllene tråden genom mörkret ut till ljuset.
Räck mig din hand Börja klättringen nu
Tiden är knapp
Riv egots murar
Ni är ett.
Allt är ett.

Ur ett föds många, som igen blir ett.
Jag är ett, jag är alla och allt.
Evighetens oerhörda känsla portionerad i tidsåldrar, år och dagar.
Varats oändliga mysterium.
Pol och motpol
Gott och ont

I denna enda tanke ryms svaret på det som är.

A.W