Männen blir fler och lever längre

friskman2015

Den 26 april 2015 så beräknas det finnas lika många män som kvinnor i Sverige. Sen ökar männen, för första gången på många sekler och redan år 2020 så kommer det att finnas 38 200 fler män i landet. Allt enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Männen lever längre också. Den genomsnittliga livslängden mellan könen har minskat från 6,4 till 4,7 år och beräknas år 2041 vara två år.

Förklaringarna är bland annat att sjukvården blivit mer könsneutral, mediciner samt kvinnors allt mer destruktiva leverne. Kvinnor dricker mer alkohol och röker mer och mer. Invandringen ger också fler män än kvinnor.

Kvinnor är också ute mer i arbetslivet idag än tidigare. Det påverkar.

I dagens värld har de grundläggande livsbetingelserna blivit mer lika för män och kvinnor. Och eftersom det i alla tider fötts fler pojkar än flickor är övertalet av kvinnor på väg att brytas.

om fyra år så finns det fler män än kvinnor i Sverige.

Ett svar till “Männen blir fler och lever längre”

Kommentarsfunktionen är stängd.